Ograniczenia w ruchu pojazdów w Święta Wielkanocne - Ruch drogowy - KPP w Radziejowie

Ruch drogowy

Ograniczenia w ruchu pojazdów w Święta Wielkanocne

 Informujemy, że zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U z 2007 r. Nr 147 poz. 1040 z późn. zm.); „wprowadza się okresowe ograniczenie ruchu pojazdów, o których mowa w § 1 [zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczających 12 ton, z wyłączeniem autobusów], poprzez zakaz ich ruchu na drogach na obszarze całego kraju, w następujących terminach:

 

DATA

od godziny

do godziny

26 marca 2016 r.

18:00

22:00

27 marca 2016r.

08:00

22:00

28 marca 2016 r.

08:00

22:00

Autor: st. asp. Marcin Krasucki
Publikacja: st. asp. Marcin Krasucki