Wiadomości

Porozumienie podpisane. Będzie więcej policyjnych patroli w powiecie radziejowskim

Data publikacji 26.04.2018

Dla władz powiatu radziejowskiego oraz policjantów ważne jest to, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Dlatego Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie oraz Starosta Radziejowski podpisali porozumienie o przeznaczeniu blisko 20 tys. zł. na dodatkowe policyjne patrole. To już kolejny rok współpracy władz powiatu z Policją.

Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie nadkom. Karol Konopacki  podpisał porozumienie ze Starostą Radziejowskim  Panem Jarosławem Kołtuniakiem. Dotyczy ono funduszy dla dodatkowych patroli policyjnych i na ten cel  Rada Powiatu Radziejowskiego przeznaczyła 19,5 tys. złotych.

To już kolejny rok, gdy władze powiatu przeznaczają środki na dodatkowe służby. W 2017 roku pomoc na dodatkowe służby prewencyjne pełnione przez policjantów w ich wolnym czasie, w skali powiatu wyniosła blisko 20 tys. złotych.

Jak podkreślił Komendant Konopacki - „ Bezpieczeństwo to Nasza wspólna sprawa. Powinno leżeć w interesie zarówno policji, jak i samorządów. Korzystając z okazji, pragnę serdecznie podziękować władzom powiatu oraz samorządom, które pomimo trudności i własnych potrzeb od lat wspierają działania radziejowskiej policji”.

Dodatkowe policyjne patrole będą organizowane w miejscach najbardziej zagrożonych oraz z uwzględnieniem oczekiwań społecznych. W minionym roku więcej patroli pojawiało się w miejscach szczególnie zagrożonych, wskazywanych przez mieszkańców: parki, główne ulice miast, okolice szkół i przedszkoli. Zwiększyła się liczba patroli na drogach. Ich celem było przede wszystkim ograniczenie zdarzeń drogowych.

Więcej policjantów kierowano do służby w miejscach organizowania imprez masowych i uroczystości. W  ubr. w trakcie 130 dodatkowych służb policjanci zabezpieczyli 16 imprez plenerowych, zatrzymali 9 sprawców przestępstw, w tym 5 nietrzeźwych kierujących. Wylegitymowali ponad 500 osób i ujawnili 198 wykroczeń, w szczególności dokuczliwych społecznie, takich jak zakłócenie porządku publicznego, czy spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

Współpraca z władzami powiatu to nie tylko pieniądze na dodatkowe służby, to także fundusze na dodatkowy sprzęt wykorzystywany w służbie. Dzięki takiej pomocy zakupiono drona, wykorzystywanego w trakcie poszukiwań osób jak i zabezpieczeń imprez masowych. Możliwy był również zakup nieoznakowanego pojazdu dla służb kryminalnych.

Wszystkie te działania to cenne wsparcie  policjantów, które przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu radziejowskiego.

Autor: asp.szt. Marcin Krasucki
Publikacja: asp.szt. Marcin Krasucki