Wyniki I Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich Służb Mundurowych - Aktualności - KPP w Radziejowie

Aktualności

Wyniki I Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich Służb Mundurowych

Data publikacji 18.09.2015

W dniach 2 -3 czerwca 2012 na strzelnicy CWZS Zawisza w Bydgoszczy

przeprowadzone zostały zawody strzeleckie w konkurencji pistolet sportowy i karabinek sportowy.

Głównym organizatorem zawodów był Mundurowy Klub Motorowy RP w Toruniu oraz Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Bydgoszczy

Patronat Honorowy:

gen.dyw. Adam Rębacz -  Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb

                                            Mundurowych RP

Henryk Borowiński  -       Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

                                            Policyjnych

Arkadiusz Skrzypczak  Prezydent Międzynarodowej Organizacji Policyjnej

                                            IPA – sekcja Polska

Komitet Honorowy:

 

Piotr Całbecki                         -    Marszałek woj. kujawsko-pomorskiego

Ewa Mes                                  -    Wojewoda kujawsko – pomorski

insp.Wojciech Ołdyński         -    Komendant Wojewódzki Policji

st.bryg.Tomasz Leszczyński  -     Komendant Wojewódzki PSP

Andrzej  Woźniak                   -    Prezydent ZG MKMRP  Toruń

Krzysztof Białek                      -    Prezydent Knight Riders

Roman  Skrzeszewski             -    Prezes ZW SEIRP Bydgoszcz

Jarosław Hermański               -    Prezes ZW NSZZP Bydgoszcz

Jerzy Archaiki                         -    Prezes GW IPA Sekcja Polska

Rafał Bruski                            -     Prezydent Bydgoszczy

isp. Waldemar Krzyżanowski  -  Komendant Miejski Policji  w Bydgoszczy

st.bryg. Wojciech Gmurczyk  -   Komendant Miejski PSP w Bydgoszczy

Marek Echaust                        -    Komendant Straży Miejskiej w Bydgoszczy

ppłk Robert Mełnicki              -   Komendant Straży Granicznej Bydgoszcz

ppłk Robert Łączyński            -   Dowódca Oddz. Zabez. JFCT Bydgoszcz

Jerzy Kolasiński                      -    Szef Służby Ochrony Lotniska w Bydgoszczy

Artur Czapiewski                     -   Przedst.Woj. Insp.Transp. Drogowego wByd.

      emerytów i rencistów policyjnych powiatu radziejowskiego reprezentował

                                             zespół w składzie:

 Lesław Płaczkowski    - kierownik

 Zofia Płaczkowska

 Henryk Makowski

 Adam  Estkowski

W ogólnej klasyfikacji zespołowej nasz zespół zajął V miejsce.

 Zajęliśmy  I  miejsce w klasyfikacji zespołów reprezentujących stowarzyszenie emerytów i rencistów policyjnych  otrzymując Puchar Prezesa SiERP w Warszawie.

Uzyskane wyniki w obu konkurencjach strzeleckich  przez panią Zofię Płaczkowską pozwoliły na uzyskanie statusu najlepszej zawodniczki mistrzostw i  uzyskanie Pucharu Prezydenta  Bydgoszczy  w tej klasyfikacji.

                                             Andrzej   Drzewiecki                                                                         

                                             Prezes Zarządu Koła

                                                     w Radziejowie